O mě

Kromě restaurování a volné sochařské tvorbě se věnuji také návrhům a realizacím přírodovědných i historických modelů a dalších edukačních pomůcek pro různé instituce včetně škol, měst a muzeí. Začal jsem je realizovat vlastně náhodou jako vedlejší produkt mé činnosti spojené s realizací sochařských návrhů, první byl model sluneční soustavy pro Statuární město Opava v roce 200X.

Modely a funkční edukační modely pro mě představují další možnost, jak přemýšlet o prostoru, někdy je důležitá výtvarná stránka ale v drtivé většině je důraz kladen na správné technické provedení, interaktivitu a dlouhodobou funkčnost.